Ashy dermatose

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Ashy dermatose  

Ashy dermatose heter Erythema Dyschromicum Perstans på fagspråket. Det er en sjelden hudlidelse, som gir en mørk pigmentering i huden. Tilstanden ble først beskrevet av Oswaldo Ramirez på den sentral amerikanske kongressen i dermatologi i El Salvador i 1957. Han kalte da tilstanden ”Dermatitis Cenicienta”. Første rapport fra USA kom i 1966.


Forekomst

Tilstanden er sjelden, og hovedvekten av de som rammes er i 20-30 årene. Det er imidlertid rapportert om tilstanden hos både barn og eldre. Per dags dato er det mer enn 400 rapporter på verdensbasis.


Årsak

Årsaken er fortsatt ikke avklart. Hudlidelsen har mange likhetstrekk, under mikroskopet, med en hudsykdom som heter lichen planus. Enkelte tror også at hudlidelsen kan skyldes eksponering for visse kjemikalier eller medisiner. Det har også vært visse assosiasjoner til hepatitt C.


Symptomer

Ashy dermatose ses som mørk pigmentering (hyperpigmentering) i huden. Fargen beskrives som askegrå og kan ha et blåskjær. Hvor stor del av huden som rammes er variabelt. Runde flekker i huden fra 0.5-2.5 cm er vanligst. De kan gi lett kløe, men gir vanligvis få symptomer. Områdene som er mest utsatt er ansiktet, halsen, øvre del av armene og sentrale deler av kroppen.

Diagnostikk og behandling

Erythema Dyschromicum Perstans gir ganske typiske forandringer i huden. En  hudprøve vil ofte vise såkalt lichenoid betennelse, og støtter diagnosen.

Flere behandlinger har vært forsøkt. Det er kortisonkremer, såkalte keratolytiske fuktighetskremer, Hydroquinone, Dapson, antibitoika, Retinoider og Plaquenil. Klare retningslinjer for behandlingen foreligger ikke. Alle bør unngå soleksponering, da soling kan øke pigmenteringen.


Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo