Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Atopisk eksem og lymfom


En eventuell sammenheng mellom atopisk eksem og lymfom er kontroversielt. En metaanalyse fra 2015 fant en noe økt forekomst av lymfom hos pasienter med atopisk eksem. Utforskerne klarer dog ikke konkludere om risikoen faktisk er reell, da det er store variasjoner i data. En del pasienter med primær T-celle lymfom ble også feildiagnostisert som atopisk eksem.

Legendre L, Barnetche T, Mazereeuw-Hautier J, et al. Risk of lymphoma in patients with atopic dermatitis and the role of topical treatment: A systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol 2015; 72:992.