Anetoderma

Anetoderma

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Anetoderma

Anetoderma er en sjelden hudsykdom hvor man får søkk i huden som følge av tap av bindevev.


Hvem rammes av anetoderma

Tilstanden er mest vanlig hos kvinner i en alder mellom 15-25 år. Den kan også forekomme hos menn. Årsaken er ukjent.


Symptomer

Anetoderma kjennetegnes av en eller flere søkk i huden. De varierer i størrelse fra 1-3 centimeter. Huden over søkkene er ofte lett rynkete. Tilstanden rammer som oftest rygg, hals og armer.


Hvordan behandles anetoderma

Tilstanden trenger ingen behandling, og det finnes ingen behandling som reverserer forandringene. Små søkk kan fjernes kirurgisk. Et annet alternativ er å bruke en filler.


Referanser

Lewis KG, Bercovitch L, Dill SW et al. Aquired disorder of elastic tissue: Part II. Decreased elastic tissue. J Am Acad Dermatol 2004; 51: 165-185. 

Anetoderma