Atypiske fibroxanthomer

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Atypiske fibroxanthomer

Hvordan ser et Atypisk fibroxanthom ut?

Det ses som en kul eller sår i huden, og er vanligst på soleksponert hud hos eldre. Den varierer i størrelse fra 0.3-4 centimeter. Det er også beskrevet tilfeller på kroppen, og en sjelden gang hos yngre mennesker. Menn er mer utsatt enn kvinner.


Hva er risikofaktorene?

De viktigste risikofaktorene er eksponering for sollys og redusert immunforsvar. Det er også omdiskutert om et virus som heter Poylomavirus er medvirkende i utviklingen.
 

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles ved at man tar en hudprøve (biopsi).
 

Behandling

Atypiske fibroxanthomer behandles kirurgisk. Tilbakefall eller spredning av tumoren er uvanlig, men er beskrevet i medisinsk litteratur.

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo