Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Atypiske fibroxanthomerHvordan ser et atypisk fibroxanthom ut


De ses som en kul eller sår i huden, og er vanligst på soleksponert hud hos eldre. De varierer i størrelse fra 0.3-4 centimeter. Det er også beskrevet tilfeller på kroppen, og en sjelden gang hos yngre mennesker. Menn er mer utsatt enn kvinner.Hva er risikofaktorene


De viktigste risikofaktorene er eksponering for sollys og redusert immunforsvar. Det er også omdiskutert om et virus som heter poylomavirus er medvirkende i utviklingen.Hvordan stilles diagnosen


Diagnosen stilles ved at man tar en prøve fra huden (biopsi).Hvordan behandles tilstanden           


Atypiske fibroxanthomer behandles med kirurgisk eksisjon. Tilbakefall eller spredning av tumoren er uvanlig, men er beskrevet i medisinsk litteratur.

23-02-2016