Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Rynker ja, Hudkreft nei: Topikal tretinoin


En studie fra 2012 så på effekten av tretinoin krem for å forebygge hudkreft. Totalt 1131 personer deltok i studien. Alle hadde bakgrunn av et basaliom eller spinalom siste 5 år. En gruppe brukte tretinoin 0.1% forebyggende, mens den andre gruppen placebo. Det ble ikke funnet noen forebyggende effekt av tretinoin når mman sammenliknet gruppene.

Weinstock MA et al. Tretinoin and the prevention of keratinocyte carcinoma (basal and squamous cell carcinoma of the skin). J Invest Dermatol 2012 Jun;132:1583.