FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Dosering av isotretinoin


En studie fra 2013 så på høydose isotretinoin for behandling av akne hos 180 pasienter. Pasienter som fikk høydosering (over 220 mg/kg) hadde en lavere forekomst av tilbakefall. Pasienter som fikk høydosering hadde en høyere forekomst av hudbivirkninger.

 

Blasiak RC, Stamey CR, Burkhart CN et al. High-dose isotretinoin treatment and the rate of retrial, relapse and adverse effects in patients with acne vulgaris. AMA Dermatol. 2013 Dec;149(12):1392-8.