FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Koffein og hudkreft


En studie fra 2014 så på forekomst av basalcellekreft og plateepitelkreft i huden og inntak av koffein. Utforskerne fant ingen sammenheng mellom inntak av koffein og hudkreft. Av deltakere som tidligere hadde hatt basalcellekreft var risikoen for tilbakefall 25% lavere hos de som hadde et høyt inntak av koffein.

 

Miura K, Hughes MC, Green AC et al. Caffein intake and risk of basalcell and squamous cell carcinomas of the skin in an 11-year prospective study. Eur J Nutr. 2014 Mar;53(2):511-20.