Autoimmun | Oslo Hudlegesenter

Hudordbok

Del pá:

Oslo Hudlegesenter

Autoimmun


Autoimmun er et begrep som omtaler en unormal reaksjon der kroppens immunsystem reagerer på eget vev eller stoffer. Det er en lang rekke av såkalte autoimmune sykdommer. Et eksempel er diabetes, psoriasis og leddgikt.22-02-2016