Bacitracin

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Bacitracin  

TRUE TEST® viser at du har kontaktallergi mot bacitracin.

Når bacitracin kommer i kontakt med huden kan du få eksem. 

 

Hvor finnes bacitracin? 

Bacitracin er et antibiotikum som brukes til postoperativ og generell sårbehandling. Bacitracin finnes også i noen øre-, nese- og øye-dråper og –salver. Det kan brukes i kombinasjon med andre antibakterielle stoffer og kortikosteroider.

 

Bacitracin kan finnes i dyrefõr.

 

Hvordan unngå bacitracin

Bruk kun ingrediens-merkede produkter som ikke inneholder bacitracin. Unngå alle lokalt virkende antibiotiske preparater som inneholder bacitracin.  

 

Informer helsepersonell om at du er allergisk mot bacitracin. Dersom behandling med antibiotika er nødvendig, be om et egnet, trygt alternativ. 

 

Vær oppmerksom på

Topiske medisiner som inneholder: 

  • Bacitracin 

 

Denne listen er ikke fullstendig.

 

Når du kjøper produkter som kan komme i kontakt med huden, undersøk alltid innholdsfortegnelsen for å se om de inneholder stoffer fra listen ovenfor. Er du i tvil kan du kontakte lege eller apotek for alternative produkter. 

 

Denne informasjonen erstatter ikke informasjon gitt av din lege, men skal kun sees som et supplement til denne.  
 


Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo