Basiron

Basiron

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Basiron

Basiron er et reseptfritt middel mot akne som inneholder benzoylperoksid. Virkestoffet har en bakteriehemmende effekt. Basiron finnes som en gel, eller som en hudvask (Basiron AC wash).


Hvordan brukes Basiron

Lett svie vil vanligvis kjennes ved første applisering, og litt rødhet og avflassing kan forekomme de første dagene. I løpet av de første behandlingsukene vil en økning i avflassingen vanligvis forekomme. Dette er ikke skadelig og vil normalt avta i løpet av en dag eller to hvis behandlingen midlertidig avbrytes. Ved alvorlig irritasjon anbefales det enten å bruke preparatet sjeldnere, midlertidig slutte med behandlingen eller avbryte den helt. Etter at stabil bedring er inntrådt, anbefales periodevis behandling med intervaller på noen uker eller måneder.


Basiron AC:
 De angrepne områdene skal være tørre og rene før applisering. I begynnelsen påsmøres de angrepne områdene i et tynt lag 1-2 ganger daglig. Doseringen kan etterhvert økes til 3 ganger daglig. Personer med ømfintlig hud bør påsmøre gelen 1 gang daglig før sengetid. I starten av behandlingen kan gelen vaskes av etter 1-4 timer, senere kan avvasking utsettes hvis huden tåler det.


Basiron AC Wash: 
Appliseres 2 ganger daglig på de angrepne hudområdene. Initialt appliseres preparatet 1 gang daglig, deretter bør doseringen økes til 2 ganger daglig under forutsetning av at preparatet tolereres bra. Huden skal skylles med vann, gelen has i hendene og de angrepne hudområdene vaskes. La gelen virke i 1-5 minutter, før huden skylles grundig med vann og tørkes.
 

Basiron