Behandling av kviser og akne

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Behandling av kviser og akne  


Kviser og mat

Det har vært mange spekulasjoner og myter om sammenhengen mellom kviser  og mat. I en gjennomgang av studier fra 2009 så man på all publisert forskning innenfor området. Dette er et stort og viktig tema. Vi vet i dag at 17 millioner amerikanere lider av Akne, og rundt 80-90% av alle tenåringer vil utvikle kviser av ulik alvorlighetsgrad. Voksne kan også rammes av Akneplager. Mange av våre pasienter rapporterer at de føler det er en sammenheng mellom hva de spiser og hudutslettet. Som hudleger forholder vi oss til hva som objektivt kan påvises i kliniske studier.

Kviser og melkeprodukter     

I et initialt studie, med 47.000 deltakere, så  man på sammenhengen mellom melk og kviser. En lett overhyppighet ble funnet hos de som drakk mye melk. I denne gruppen var det sterkest assosiasjon med lettmelk. Følgelig kunne det ikke være fettinholdet som var medvirkende til kvisedannelsen. Forskere kom med teorier om at hormonelle endringer, som følge av å drikke, kunne være medvirkende. Spesielt har man vært interessert i melkens rolle i å stimulere insulin og en vekstfaktor ”insulin-like growth factor 1”. Denne vekstfaktoren øker nivået av testosteron, og kan være medvirkende til Aknedannelse.

Kviser og glykemisk indeks

Det har vært stor interesse for mat med høy glykemisk indeks. To store studier fra Papua New Guinea og Paraguay har vært gjennomført. Disse områdene hadde en befolkning med påfallende lav forekomst av akne. De spiste mat med lavt sukkerinnhold. Det ble deretter utført studier der deltakere spiste såkalt lavglykemisk mat. Denne studien viste at de som fulgte denne dietten hadde en lavere forekomst av akne. Samtidig gikk de ned i vekt. Disse studiene støtter teorien om at en lavglykemisk diett kan ha en gunstig effekt på hormonelle faktorer som er medvirkende til akne. Det kan også øke insulinfølsomheten.

Kviser og fet mat

Det er ikke gjennomført noen gode studier på fet mat og risikoen for akne. Således er det vanskelig å trekke konklusjoner. Det finnes teorier om at omega-6 fettsyrer kan ha en gunstig effekt på akne. Det finnes også teorier på at et  høyt inntak av mettede fettsyrer kan øke nivået av IGF-1 i blodet, og medvirke til kvisedannelse. Det er dog ingen konklusive resultater som man kan vise til.

Kviser og sjokolade

Det har vært gjennomført studier der deltakere spiste 112 g sjokolade daglig i 4 måneder. Dette ble sammenliknet med en gruppe deltakere som ikke spiste sjokolade. Det ble ikke funnet noen forskjell i forekomsten av kviser.

Som konklusjon skal man ikke overdrive viktigheten av mat og kviser. Det er andre faktorer som er viktigere. Mat er kun en av flere medvirkende årsaker til Aknedannelse. Å tro at ved å følge spesielle dietter så vil  Akneplagene være  løst stemmer ikke. Basert på dagens studier kan man konkludere med at en assosiasjon er bekreftet med høyt inntak av melk og høyglykemisk diett. Det er også vist at en lavglykemisk diett kan ha gunstige effekter på kviseplager. Likevel er ikke endringer i matinntak det primære tiltak ved kviseplager. Bedre effekt fås ved å gi optimal behandling med effektive hudkremer og evt. tabletter.   


Linker
http://www.dermatologi.no/hudsykdommer-a-g-akne---kviser.html

 Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo