Fotodynamisk behandling - Oslo Hudlegesenter

Fotodynamisk behandling (PDT)

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Fotodynamisk behandling

Fotodynamisk behandling er en ny behandlingsmetode, utviklet i Norge, som gjør at man kan slippe kirurgi og arr for behandling av de snillere typene hudkreft.  Fotodynamisk terapi er godkjent som behandling av tynne basalcellekreft og aktiniske keratoser.


Fotodynamisk behandling og hudkreft

Kreft i huden kan stamme fra mange forskjellige celletyper. Hudkreft, som ikke er føflekksvulst, oppstår fra såkalte basalceller (basalcellecarcinom) eller fra plateepitelceller (plateepitelcarcinom. Det er en mindre farlig hudkreftform. Hudkreft oppstår hovedsakelig på grunn av solstråling mot ubeskyttet hud. Jo lysere hud man har, desto større risiko gir soling. Mørke hudtyper er mindre utsatt for hudkreft, som følge av soling. I tillegg finnes det noen få arvelige sykdommer som gir økte disposisjoner for hudkreft. Basalcellecaracinom og plateepitelcarcinom er en konsekvens av samlet solbelastning, over et langt liv. Sykdommene oppstår gjerne i høyere alder.

De fleste over femti vil ha tegn på solskadet hud, og kan få aktiniske keratoser. Dette er områder med lettere grad av celleforandring. Huden føles ru og grov, og ofte er den litt rødflekkete og skjellende. Menn med blanke isser får ofte aktiniske keratoser i hodebunnen. Slike forandringer kan utvikle seg til hudkreft. Derfor velger man ofte å behandle området, om forandringen vedvarer.

Hudkreft oppstår helst i områder som har vært eksponert for solen. Ansiktet er derfor svært utsatt. Pasienter med redusert immunforsvar, for eksempel etter transplantasjoner, har en mye større risiko, enn befolkningen ellers, til å utvikle plateepitelkreft. Denne kreftformen er den farligste av de ”snille” hudkrefttypene.


Symptomer på hudkreft

Sår som ikke gror med lettblødende skorper som faller av og danner seg på nytt, og en fortykkelse i huden, er gjerne tegn på begynnende hudkreft. Noen former kan også vise seg som skjellende, rød hud,  i et begrenset område. Symptomene kan, enkelte ganger, forveksles med solskadet hud. Utviklingen fra dette til synlig kreft kan ta lang tid, ofte flere år.

De fleste former for non-melanom hudkreft er saktevoksende og sprer seg sjelden eller aldri til indre organer. Pasienter med denne kreftformen får, etter hvert, ofte store hudproblemer. PDT gjør at man ofte kan unngå kirurgi.


Fotodynamisk behandling

Først fjernes løst vev og skorper fra hudkreften eller solskaden som skal behandles. Deretter påføres området en krem, som innholder et virkestoff, som selektivt tas opp av celler som har utviklet seg til kreft eller forstadier av kreft. Ved så å belyse dette området aktiveres stoffet til å ødelegge disse cellene. Med dette fås en avansert effekt, der man kun ødelegger uønskede celler.

Teknikken bak denne behandlingsformen er utviklet ved Radiumhospitalet i samarbeid med et norsk legemiddelfirma. Legemiddelfirmaet heter Photocure. Behandlingen er tilgjengelig ved alle landets hudavdelinger, og hos mange privatpraktiserende hudleger. Resultatene avhenger, i utgangspunktet, av type hudforandring, hvor lenge den har vart, samt størrelse og tykkelse på hudforandringen. Totalt vil PDT-behandling kurere cirka 90 prosent av basaliomer og 50-60% av aktinske keratoser, som egner seg for denne metoden. Om det dreier seg om tykke forandringer blir de ofte behandlet i to omganger. I tilfelle et tilbakefall kan behandlingen gjentas.
Det kosmetiske resultatet etter PDT (fotodynamisk behandling) er vanligvis meget godt. Sammenlignet med frysebehandling og kirurgi gir det mye mindre arr. Fotodynamisk behandling egner seg derfor spesielt godt til behandling i ansiktet, på brystet og om større områder skal behandles. I de tilfeller hvor PDT-behandling ikke fører frem, blir det ofte aktuelt med kirurgi.