Allergi | Oslo Hudlegesenter | Hudlege

Plages du med Allergi og hudplager?

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Allergi

Allergier er en vanlig årsak til flere hudlidelser. Ved mistanke om allergi er det viktig med riktig utredning for å finne årsak, samt sette opp en plan for behandling. 

Allergisk hudutslett
Listen over hudsykdommer som skyldes allergi er lang. Et vanlig eksempel er kontakteksem. Her reagerer huden på et stoff som er i kontakt med huden. Nikkelallergi er et klassisk eksempel. Elveblest kan også trigges av allergi. 

Vurdering og utredning
Ved første time vil vår hudlege gå igjennom sykehistorien og undersøke huden. En vil ta stilling til allergitester på blodprøver eller lappetesting. 

Behandling 
Samtidig med utredningen vil man sette opp en behandlingsplan. Det være seg lokalbehandling av eksem, eller tabletter mot elveblest. 

* Les mer om vanlige årsak til allergisk utslett, og tester i artiklene under.