Hudsykdommer

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Hudsykdommer

Fakta om huden

Huden består av tre lag. Det ytterste laget kalles overhuden (Epidermis). Det neste laget lærhuden (Dermis). Under dette finner vi underhuden, som består av subkutant fettvev. Mennesker har to hovedtyper av hud. Såkalt glaborøs hud (ikke behåret hud) og behåret hud. Huden på en gjennomsnittlig voksen person dekker 2 kvadratmeter og veier 3.2 kilo. På 1x1 cm hud finner vi i gjennomsnitt 10 hår, 15 talgkjertler, 100 svettekjertler og 1 meter med blodårer. Hudens tykkelse er størst i håndflatene (1.2-4.7 mm) og tynnest på leppene.


Hudens funksjon

Huden er kroppens største organ, og den har flere funksjoner. Den fungerer som en barriere mot verden rundt oss, og den er en viktig del av immunforsvaret. Huden oppdager infeksjoner, og motvirker disse. Huden er også et viktig sanseorgan og den merker temperaturendringer, trykk og vibrasjoner. Sist, men ikke minst, er huden avgjørende i kroppens temperaturregulering. Vi avgir varme via svette når det er varmt, og holder på varme når det er kaldt - ved at blodårene trekker seg sammen. 

Hudsykdommer

Det er mer enn 3000 kjente hudsykdommer. De fleste leger vil være kjent med de vanlige hudsykdommene. De sjeldne og  mer uvanlige hudsykdommene vil vanligvis kun diagnostiseres av en hudlege. En hudsykdom kan påvirke livskvaliteten ved å gi symptomer som kløe, eller være et kosmetisk problem. Flere av de vanligste hudsykdommene er kroniske lidelser, slik som Psoriasis, Eksem, Vitiligo og Leggsår. 


Hudsykdommer er blant de vanligste årsakene til kontakt med lege. En studie fra USA fant at 1/3 av den amerikanske befolkningen har oppsøkt lege for et hudproblem. Samtidig bør man da også huske at 73% av de som har et hudproblem, ikke oppsøker lege. Det er geografiske forskjeller i hyppigheten av ulike sykdommer. I tropene vil infeksjoner og infestasjoner i huden være de vanligste. I vår del av verden er det en overhyppighet av hudkreft.


Studier på hudsykdommer

Studier har vist at så mange som 32% av befolkningen har vært så plaget av en hudlidelse at det har påvirket deres daglige aktivitet. En av de mest kjente studiene er den såkalte Lambeth studien fra Storbritannia. Det ble der estimert at 55% av befolkningen hadde en type hudsykdom. Av disse oppsøkte 22.5%  lege på grunn av hudsykdommen.