Behandling av arr etter kviser

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Akne arr

Oslo Hudlegesenter har spesialisert seg på behandling av arr etter kviser. Aknearr behandles av våre hudleger med fraksjonert CO2 laser, erbium laser, BBL, karlaser, hudkirurgi, kjemisk peeling og fillere avhengig av utbredelse og hudtype. Les mer om vår behandling av aknearr under.  

 

Hva er arr etter kviser

Arr etter kviser er vanligst hos de med uttalt akne over lang tid. Det kan imidlertid komme etter relativt milde kviseplager, og hos de som er arvelig disponert. Om man har kviser og tegn til kvisedannelse er det viktig å oppsøke en hudlege, da behandling av kviser er enklere enn behandling av arr. Kliniske studier har vist at rundt 1 % av befolkningen har arr etter kviser. Akne arr er vanligst ved tinning, kinn og hake. De kan ha ulik form; være opphøyde (hypertrofiske) eller nedsunkne (atrofiske & ice pick arr). Lett arrdannelse kan bedres spontant med tiden, mens uttalt arrdannelse blir ofte mer synlige.
 

Behandling av aknearr

Aknearr kan være vanskelig å behandle. All behandling av aknearr dreier seg om å gjøre arrene best mulig, og det finnes ingen teknikk som fjerner de helt.
 

Laserbehandling

Den mest moderne behandling for akne arr er med laser. For å gi et fullt behandlingstilbud må man ha ulikt laserutstyr avhengig av type arr og hudfarge. Oslo Hudlegsenter har all siste laserteknologi. Valg av behandling avhenger av hudtype og utbredelse. En bør merke seg at det er vanskeligere å behandle mørk hudtype. Følgende lasere brukes ved Oslo Hudlegesenter.


1. CO2 fraksjonert laser: Gullstandarden for akne arr behandling. CO2 fraksjonert laser sender ut tusenvis av mikroskopiske punkter som varmer opp huden i mikrometer store punkter. En CO2 laser sender ut bølgelengder på 10.600 nm. Ved bruk av en CO2 laser på kvise arr regner en med en 40-80 % forbedring på tynne arr. Lyset stimulerer nydannelse av bindevev i lærhuden og gjør arr mindre synlige. Effekt av behandlingen kommer gradvis etter 4-6 måneder.
 

2. Contour Profraksjonert erbium laser: En erbium laser bruker en lavere bølgelengde enn CO2 lasere, som absorberes av vann. Våre hudleger kan kontrollere dybde og mengde varme som avgis til huden under behandlingen.  
 

3. BBL: Bruker lys i bølgelengde 515 – 590 nm for å fjerne ujevn hudfarge, rødhet i arr og jevne ut hudfarge og tekstur.
 

4. Karlaser: Brukes av våre hudleger til å redusere rødhet i akne arr.
 

5. Micro laser peel: En ablativ laser som fjerner 50-100 mikron av overhuden som brukes til å fjerne små ujevnheter i overflaten.

Hudkirurgi og kenacort injeksjon

Nedsunkne ice pick arr behandles med en såkalt «punch teknikk». En fjerner her hullet i huden, og lukker med en spesialsutur i overhuden. Neddragninger i huden grunnet dype akne arr fjernes også kirurgisk med «subcision». Hypertrofiske og fortykkede arr kan enkelt glattes ut med injeksjon av kenacort
.
CROSS TCA

Nedsunkne arr og ice-pick arr er et vanlig etter akne. CROSS (chemical reconstruction of skin scars) med trikloreddiksyre (TCA) er en mye brukt teknikk til å forbedre arrene. En studie fra 2015 så på bruk av 70% TCA CROSS i behandling av nedsunkne arr. Totalt 53 pasienter ble inkludert i studien og behandlet med 70% TCA fokalt annenhver uke. Effekt ble vurdert 3 måneder etter avsluttet behandling. Et veldig bra resultat (over 50% reduksjon) ble observert i 66% av pasientene. Totalt 81.1% av pasientene var fornøyd med behandlingen. Studien indikerer at TCA 70% er et trygt alternativ fora trofiske akne arr. Forsiktighet må utøves ved de med mørk hudtype.

Fillere

Akne arr er ofte assosiert med tap av volum under huden. Moderne fillere kan brukes for å tilføre volum under huden. Mest brukt er hyaluronsyre fillere og radiesse.
 

Studier og behandling av akne arr

Det er en lang rekke studier på akne arr og laserbehandling. De første studiene ble publisert i 1995. Her brukte man en såkalt Ultrapuls CO2 laser. Det ble rapportert om en gjennomsnittlig 25% forbedring. Etter denne første studien har det kommet mange ytterligere rapporter, der man de senere år spesielt har forsket og utviklet den såkalte fraksjonerte teknologien. Konseptet bak fraksjonert teknologi (fractional photothermolysis) ble introdusert i 2003. Ved fraksjonert behandling er det kun en liten del av huden som utsettes for laserlyset. En kan se for seg tusenvis av små punkter i huden, mens huden imellom punktene ikke røres.