Allergitesting ved Oslo Hudlegesenter

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Allergitesting

Allergitesting utføres av våre hudleger ved mistanke om allergisk utslett. 

ÅRSAKER TIL ALLERGISK UTSLETT

Kontakteksem
Allergisk eksem skyldes et stoff (allergen) som er i kontakt med huden. For å utvikle allergi krever det eksponering over tid hvor kroppen blir "sensibilisert". Typisk er en pasient som har tålt et produkt eller stoff tidligere og senere utvikler intoleranse. Utslette oppstår typisk 1-3 dager etter eksponering og gir et kløende eksem som varer over flere dager. 

Elveblest
De fleste episoder med elveblest skyldes ikke allergi. I et mindretall er utslettet fremprovosert av en ytre årsak. 

UTREDNING AV ALLERGI

TRUE test
TRUE test er en "lappetest" for å påvise årsaker til kontakteksem. Testen består av flere plastere med allergener som legges på ryggen. En tar bort testen etter 2 dager og eventuelle reaksjoner avlese av våre hudleger etter ca. 4 dager.

RAST
RAST er en blodprøve som tas for å påvise straksallergier. Undersøkelsen tas ved mistanke på ytre årsaker til elveblest. 

Allergitesting