Bakteriepr�ver

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Bakterieprøver tas av våre hudleger ved mistanke om en infeksjon. Dette er en metode der man tar hudvev eller sekresjon, og dyrker de i et laboratorium med tanke på infeksjon. Resultatene kan bekrefte eller avkrefte mistanken om infeksjon, og veilede valg av antibiotika. En bakterieprøve kan også identifisere hvilken bakterie som er årsaken til symptomene, og hvilken behandling som er den rette for å kurere tilstanden.


Prøvetaking
En bakterieprøve er ikke ubehagelig. Våre hudleger vil forsiktig ta en bomullspinne mot huden der man har en infeksjon. Det legges i et egnet medium, og sendes til laboratoriet.

Analyse
På laboratoriet har de en lang rekke tester som kan utføres. Vanligst blir bakteriene dyrket, for å identifisere stamme. En vil her kunne tilsette ulike typer antibitoika til stammen, for å sjekke for resistens. 
 

Svartid
Det tar ofte noen få dager før man får svar fra laboratoriet. Svaret vil inneholde navn på en eventuell infeksjon med en bakterie. I visse situasjoner vil man også teste hvilke antibiotika bakterien er følsom mot. Behandlingen vil ofte være igangsatt av din hudlege før svaret på prøven foreligger.  


Bakterieprøver