Bakterieprøver ved utslett

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Bakterieprøver

Ved mistanke om infeksjon vil en hudlege ofte ta en bakterieprøve. Dette er en metode der man tar hudvev eller sekresjon, og dyrker de i et laboratorium med tanke på infeksjon. Resultatene kan bekrefte eller avkrefte mistanken om infeksjon. En bakterieprøve kan også identifisere hvilken bakterie som er årsaken til symptomene, og hvilken behandling som er den rette for å kurere tilstanden.


Hvordan tas en bakterieprøve

En hudlege vil ta en pinneprøve fra området som er rammet. Dette kan være et sår, eller en kvise. Pinnen puttes i et spesielt medium, og sendes til et laborotorium for dyrking.
 

Svartid
Det tar ofte noen få dager før man får svar fra laboratoriet. Svaret vil inneholde navn på en eventuell infeksjon med en bakterie. I visse situasjoner vil man også teste hvilke antibiotika bakterien er følsom mot. Hudlegen vil, i visse situasjoner, avvente slike svar før behandling startes. Dette avhenger av problemstilling. 


Bakterieprøver