Utredning av hudsykdommer med hudprøver

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Hudprøver (Biopsi)

En hudprøve (Biopsi) er en liten prøve fra huden som sendes inn til et laboratorium for analyse so ledd i utredning av utslett og hudforandringer. 

 
Hva er en hudprøve 

En hudprøve er et lite inngrep, der man fjernet et lite stykke hud med et instrument (stanse). Før inngrepet bedøves huden, og man setter ofte et lite sting. 


Prosedyre

Hudprøven sendes inn til et laboratorium, der den blir undersøkt under et mikroskop. Svaret hjelper hudlegen til å finne ut hvilken hudsykdom pasienten lider av. 


Forhåndsregler etter biopsi

Plasteret kan fjernes etter 1-2 døgn. Såret bør holdes rent med såpe og vann, eller evt. en antiseptisk salve. Det er svært sjelden med sårinfeksjon, men man bør følge med på tegn etter dette (rødhet, verk, feber). Dersom det er sydd et sting kan dette fjernes etter 7-10 dager.