Lappetesting | Oslo Hudlegesenter

Hva er lappetesting?

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Lappetesting

Allergisk kontakteksem er en vanlig årsak til langvarige eksemplager. Det er viktig å finne årsaken, altså hva man reagerer på. 

Lappetest
En lappetest har som mål å identifisere ytre faktorer som kommer i kontakt med huden og gir en allergisk eksemreaksjon. Testen er standardisert, og omtales også som en TRUE test eller epikutantest. Testen inneholer de 36 vanligste årsakene. Du kan lese mer om hva som testes enkeltvis på linkene under. 

Hvordan utføres testen
Testen legges typisk etter time hos hudlege. En av våre sykepleiere setter på lappene på ryggen. Du vil ikke kunne dusje ryggen på 2 dager. En vil markere og tusje opp testfeltet. Du må komme tilbake på hudlegesenteret etter 4 dager. Våre hudleger vil da undersøke huden for å se om du har reagert. Hvis det påvises en allergi går man igjennom reaksjonen nøye, og en må forsøke å eliminere kontakt videre.