Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Blåmerker


Et blåmerke oppstår ved en skade på de overfladiske blodårene i huden. Det kan oppstå ved en ulykke, eller et slag mot huden. Lekkasje av blod inn i vevet gir en blå flekk i huden. En slik blå flekk kalles på fagspråket en ekkymose.


Hvorfor er noen utsatt for å få blåmerker?

Det er flere faktorer som kan øke risikoen for å få blåmerker, selv ved små skader på huden. Den vanligste årsaken er økende alder. Eldre mennesker har stivere blodkar, tynnere hud og er mer utsatt for å få blåmerker. Visse medisiner øker også risikoen. Det inkluderer blodfortynnende medisiner som aspirin (albyl-E) og marevan. Bruk av kortison tabletter og kremer over lengre perioder kan også gjøre huden tynnere, og disponere for hudblødninger. Mer sjeldne årsaker er visse blod- og leversykdommer.


Hvordan utvikler et blåmerke seg

Et blåmerke endrer seg over noen dager. I starten ses det som en rød flekk i huden. Etter 1-2 dager endrer fargen til å bli blå via en endring i avleiret jern. Etter hvert som blåmerke absorberes av kroppen vil fargen endres til grønn, gul og så gå helt bort i løpet av et par ukers tid.


Hva med dype blåmerker?

En hudskade som gir blødning fra blodårer under huden kan noen ganger danne en lomme fylt med blod. En slik ansamling av blod kalles på fagspråket et hematom. De varierer i størrelse, og kan være smertefulle. Hematomer er vanligere i muskulatur enn det øverste hudlaget. De aller fleste hematomer vil absorberes av huden, men det tar noe lenger tid enn et vanlig blåmerke. Svært store hematomer kan vurderes tømt av en lege.


Kan blåmerker skyldes andre sykdommer

Det er en del lidelser som gir små hudblødninger. De aller minste hudblødningene kalles på fagspråket petekkier. De ses som veldig små blødninger – ofte kun en millimeter store. Hvis man får slike forandringer uten noen skade kan det være tegn på visse såkalte autoimmune sykdommer.


Hvordan behandler man et blåmerke

Ved en skade er det den første tiden som er viktigst for å begrense dannelse av blåmerker. Å kjøle ned området kan redusere blodsirkulasjonen til området, og derved begrense hudblødningen. Kulde reduserer også betennelse i huden. En kan også legge en lett kompresjonsbandasje på området i etterkant, samt holde det skadede området høyt. Når et blåmerke først har dannet seg må man ta tiden til hjelp før kroppen absorberer det av seg selv. 23-02-2016