Subungualt hemantom | Blå negl | Oslo Hudlegesenter

Blødning under neglen

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Blødning under neglen

Hvordan ser et Subungualt hematom ut?
En akutt skade vil gi en blødning som ses som en rød flekk under neglen. Fargen skyldes ansamling av blod under neglen. En slik blødning kan gi sterke smerter grunnet trykk. Det finnes også kroniske varianter der man får blødning grunnet mindre traumer på huden. Disse gir mindre smerter, og kan oppstå uten at man kan huske tidspunktet for skaden.


Hva annet kan det være?

Det viktigste er å skille et Subungualt hematom fra andre årsaker til misfarging av neglen. Spesielt tenker man da på føflekkreft under neglen og soppinfeksjoner (neglesopp).


Behandling

Ved en akutt skade kan en ansamling av blod være veldig smertefullt. Blødningen kan vanligvis fjernes i løpet av de første 48 timene, men etter en tid vil blodet størkne og bli vanskelig å få bort. En lege kan borre et lite hull i neglen for å drenere hematomet. Dette gir en øyeblikkelig smertelindring. 

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo