Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Botox


Botox er et registrert legemiddel som inneholder botulinum toxin type A. I svært små og fortynnede doser kan toksinet injiseres inn i utvalgte ansiktsmuskler for å glatte ut rynker. De vanligste områdene vi behandler med Botox er rynker mellom øyenbryn, panne og rynker som kommer frem ved øynene når du smiler. 


Hvordan virker Botox?

Botox blokkerer nerveimpulser til små ansiktsmuskler og hindrer at 

disse musklene trekker seg sammen. På denne måten blir den 

overliggende  huden glatt og rynkene rettet ut. Botox injiseres i det 

ønskede området. Fordi sprøytespissen er så tynn opplever de fleste 

lite ubehag med behandlingen. Mange pasienter beskriver et ubehag 

som ved et myggstikk. Behandlingen tar ca. 15 min. avhengig av hvor 

mange områder man ønsker å behandle. Man kan gjenoppta arbeid og

andre daglige gjøremål umiddeltbart etter behandlingen.  Etter 

injeksjonene tar det 2-3 dager før Botox begynner å virke og inntil 7 

dager før man får full effekt.


Hvor lenge varer effekten av Botox mot rynker

Effekten varer i gjennomsnitt 3-5 måneder etter første behandling. For å vedlikeholde optimal effekt bør man beregne og gjenta injeksjonene 2-4 ganger per år. Resultatene fra de første vitenskapelige studiene med Botox brukt ved rynker viser at Botox varer lenger etter hver ny behandling.


Hvor lenge varer effekten av botox mot svette

Du vil merke at svetteproduksjonen reduseres innen 1-2 uker. Effekten av Botox er forbigående, og varer i gjennomsnitt 4-12 måneder. Ved gjentatte behandlinger varer effekten lenger. Effekten av Botox mot svetteproduksjon varer generelt lenger enn når medikamentet brukes mot rynker. Satt riktig av lege eller hudlege er Botox helt ufarlig som svettebehandling. 


Får man noe ubehag etter behandlingen?

Etter behandlingen man kun oppleve en lett rødhet og ømhet ved innstikkstedene. Rødheten kan lett sminkes bort. Små blåmerker kan i sjeldne tilfeller forekomme etter behandlingen, og noen kan oppleve en lett hodepine 1-2 dager etter injiseringen. I sjeldne tilfeller kan Botox føre til en forbigående svekkelse av muskulaturen som styrer det øvre øyelokk i 1-2 uker. Enkelte har også rapportert forbigående hodepine etter behandlingen. Fordi effekten av Botox er forbigående er også bivirkningene forbigående. Det er ikke rapportert varige bivirkninger av behandlingen. 


Lenker

http://www.dermatologi.no/kosmetisk-behandling-botox-botox.html 13-09-2017