Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Botox: bivirkningerHva er botox


Botox 
er et nevrotoksin som inneholder virkestoffet botulinum toksin. Det er et legemiddel som har vært grundig studert for mange ulike bruksområder. Botox utvinnes fra bakterien Clostridium botulinum, en såkalt gram positiv anaerobisk bakterie.Hvordan virker botox


Botox påvirker nervesignalene, og hindrer nervene å slippe ut visse signalmolekyler. Det er de såkalte kolinerge nerveendene som påvirkes. Resultatet er at nervene ikke slipper ut molekylet acetylcholine. Acetylcholine er nødvendig for at musklene skal trekke seg sammen. Resultatet er en lammelse av musklene som nervene kontrollerer.


Hvilke tilstander brukes botox mot

Mest kjent er kanskje bruken av botox mot rynker. Dette har revolusjonert den kosmetiske industrien, og behandling av rynker. Botox mot svette er også blitt veldig populært. Botulinum toksin brukes også for en lang rekke andre medisinske tilstander. Dette inkluderer overaktive muskler rundt øyne, skjeling, overaktiv blære, spastiske muskler etter hjerneslag og en del muskelsykdommer.Hvordan kommer botox


Botox leveres medisinsk i en beholder med 100 enheter. Det lagres i kjøleskap, og blandes med vann før det brukes i behandling.Hvilke bivirkninger er rapporter med botox


Botox anses som et trygt legemiddel. I behandling av rynker brukes vanligvis 15-50 enheter med botulinum toksin. Mennesker tåler langt høyere doser enn dette uten noen problem. Det er beregnet at ved overdose med botox må man ha hele 2500-3000 enheter før man kan nå dødelig dose.

Den vanligste bivirkningen ved bruk av botox mot rynker er tunge øyelokk. Såkalt ptose rammer en liten andel av de som behandles, og går over av seg selv i løpet av noen uker. I forskningsstudier er det beregnet at ca. 16% av de som får botox i panne får noe tyngre øyelokk, i varierende alvorlighetsgrad. Noen rapporterer også at de kan få kortvarig hodepine og lett tørrhet i øyne.


Kan man bli immun mot botox


Kroppen kan utvikle såkalte antistoffer mot botulinum toksin. Det vil si at immunforsvaret lager stoffer i blodet, som nøytraliserer virkningen av behandlingen. Denne reaksjonen gjør at behandlingen varer kortere, og at man mister effekten av botox. Ikke alle får en slik reaksjon, men det er heller ikke helt uvanlig. Immunitet mot botox vil først utvikle seg hos de som har hatt gjentatte behandlinger. 


04-03-2016