FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Botox eller Xeomin mot svette i hendene


Svette i hendene (focal palmar hyperhidrose) er et vanlig problem som kan påvirke livskvalitet. En studie fra 2014 sammenliknet effekten av Botox med Xeomin i behandlingen. Totalt 25 pasienter deltok i en dobbelblindet studie. En hånd ble behandlet med Botox og den andre med Xeomin. Alle apsientene responderte på behandling. Det ble ikke funnet noen statistisk forskjell i effekt eller varighet mellom Botox og Xeomin. I konklusjon ser medikamentene ut til å ha likeverdig effekt i å redusere svette i hendene.

Campanati A, Giuliodori K, Martina E et al. Onabotulinumtoxin type A (Botox) versus Incobotulinumtoxin type A (Xeomin) in the treatment of focal idiopathic palmar hyperhidrosis: results of a comparative double-blind clinical trial. J Neural Transm. 2014 Jan; 121(1):21-6.