Botox mot sinterynken

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Botox mot sinterynken  

Botox er en FDA godkjent behandling mot sinterynken. På legespråk kalles dette området for glabella.
 

Anatomi

Sinterynken produseres av flere muskler mellom øynene. De vertikale linjene produseres av muskelen corrugator supercilii. De horisontalen linjene produseres av den sentrale muskelen procerus. Det er stor variasjon mellom personer hvordan disse musklene er plassert. Det er avgjørende for et godt resultat at behandler markerer opp musklenes feste for å markere injeksjonssted for botox.
 

Botox mot sinterynken

Behandlingen med botox er rask og enkel. En hudlege vil vaske huden steril, og markere musklenes anatomi med en penn. Selve behandlingen består av 5-6 små stikk i huden.
 

Trenger man bedøvelse?

Nei. Behandler bruker en tynn nål, og foruten et lite stikk er ikke behandlingen smertefull.
 

Er behandling med Botox mot sinterynken risikabelt?

Nei. Botox er en svært trygg behandling. En veldig sjelden bivirkning av behandling av sinterynken er følelse av tunge øyelokk i 2-3 uker. De fleste vil dog oppleve det motsatt at øyelokkene hever seg noe og blikket blir mer åpent.


Referanser

  • Bassichis BA, Thomas JR. The use of Botox to treat glabellar rhytids. Facial Plast Surg. Clin North Am 2003;11: 453-456
  • Carruthers J, Fagian S, Matarasso SL. Botox Consensus Group. Consnsus recommendations on the use of botulinum toxin type a in facial aesthetics. Plast Reconstr Surg 2004;14(6, Suppl)1S-22S
  • Moy R, Maas C, Monhet G et al. Reloxin Investigational Group. Long-term safety and efficacy of a new botulinum toxin type A in treating glabellar lines. Arch Facial Plast Surg 2009;11:77-83.