Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Botox: ulike typerUlike typer botox


Virkestoffet I botox heter botulinum toksin. De fleste assosierer dette med navnet
botox som selges og markedsføres av allergan. Botulinum toksin finnes dog også i flere andre stoffer under andre navn enn botox.


Dysport (reloxin)                                                   


Dysport inneholder samme virkestoff som botox – botulinum toksin type A. Det er godkjent I over 65 land inklusiv Norge. Dysport brukes mot de samme tilstandene som botox, og har kanskje en spesiell plass i behandling av svetteplager.


PurTox


PurTox er et ubundet botulinum type A. Det er under utvikling med tanke på behandling av rynker og tilsvarende indikasjoner som botox.


Xeomin


Xeomin er allerede på markedet, og er godkjent i Europa til behandling av overaktive muskler. Bruk av xeomin i behandling av rynker er per dags dato ikke godkjent i mange land, men dette skyldes i hovedsak mangel på studier og regulative bestemmelser.


Myobloc


Myobloc (neurobloc) er det eneste godkjente botulinum type B (BTX-B). Det er kun godkjent for behandling av overaktive muskler i nakken (cervical dystoni). Produktet brukes ikke mot rynker, og  hvis man gjør det er vist å ha kortere virketid.


CBTX-A


Dette er et produkt som er godkjent i Kina og visse steder i latinamerika. Det inneholder botlulinum type A, men er ikke brukt på det europeiske markedet.


Neuronox


Neuronox lages i sør-korea, og er mye brukt i Asia.

Oversikten viser at det er flere ulike medikamenter som inneholder botulinum toksin. I Norge brukes i hovedsak botox og dysport i behandling av rynker og svetteplager. 


Linker


http://www.dermatologi.no/kosmetisk-behandling-botox-botox-mot-rynker.html
 

23-02-2016