Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Brannskader


Ved en brannskade vil skaden avhenge av hvor dypt ned i huden den går, samt hvor stor del av hudoverflaten som er rammet.


Hvordan klassifiseres brannskader


Brannskader klassifiseres basert på hvor dypt ned i huden de går:

  • Førstegrads forbrenning: Dette er en overfladisk forbrenning som kan forårsakes av kontakt med en varm flate, varmt vann eller en solforbrenning. Huden blir rød, øm og det ses lett hevelse.
  • Andregrads forbrenning: Dette er en dypere forbrenning som gir rødhet, smerte, betennelse og ofte dannelse av en blemme i huden.
  • Tredjegrads forbrenning: Dette er en dyp brannskade som går igjennom alle lagene i huden. En slik forbrenning kan skade nerver og underliggende blodkar. Det skadede området kan være smerteløst grunnet nerveskade, og får noen ganger en hvit farge.


Hvordan utvikler en brannskade seg


Det hele er en dynamisk prosess, og en førstegrads forbrenning kan utvikle seg videre til å bli en andre grads forbrenning. Dypere brannskader som går igjennom hele overhuden kan gi risiko for arrdannelse og sekundær infeksjon.Brannskader og kroppsoverflate


En viktig factor når man klassifiserer brannskader er hvor stor andel av hudoverflaten som er brent. Dette gjøres ofte etter ”niprosentregelen”, og omgjøres til en prosentandel. En regner med at hode, bryst, mage og hver arm utgjør 9% hver av kroppsoverflaten. Hele ryggflaten og hvert ben utgjør 18% (9x2). Hver håndflate og lysker utgjør 1%. En slik klassifisering er spesielt viktig ved dypere brannskader, og mindre brukt for en overfladisk skade. En brannskade som omfatter mer enn 15% av kroppsoverflaten anses som en alvorlig skade. Dette vil naturligvis også avhenge av hvilket område som er brent, og dybden på skaden.Mulige komplikasjoner


En brannskade kan være en livstruende tilstand. Hvis luftveiene rammes må man til lege hurtigst mulig. Hevelse i luftveiene kan gi luftveisobstruksjon, og oppstå i etterkant av at skaden har skjedd. Dype brannskader kan gi permanente arr, som igjen kan gi kontrakturer og redusert bevegelighet av ledd. Skader på ansikt kan også bli et stort kosmetisk problem.Førstehjelp for brannskader


Det viktigste er å komme seg bort fra kilden som gir skade raskest mulig. Ved større skader bør man kontakte lege. Hold det skadede område rent. Mindre skader kan skylles med lunkent vann. Ta bort ringer eller smykker i rammet område, da hevelse kan oppstå senere i forløpet. Ved mistanke om dypere brannskade eller skade på ansiktet bør lege kontaktes snarest.Mindre brannskader


Ved mindre overfladiske skader kan man kjøle ned området med rennende vann (unngå is). Hold det skadede området høyt for å redusere hevelse. Appliser deretter fuktighet til huden. Hold området rent, og skift bandasjer daglig. Hvis det tilkommer tegn til infeksjon kan en antiseptisk krem brukes (for eksempel brulidin). Det er tilrådelig å bruke solkrem på det skadede område i etterkant for å redusere risiko for uønskede pigmentforandringer.


 23-02-2016