Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Brennkopper


Brennkopper (impetigo) er en vanlig overfladisk hudinfeksjon som hovedsakelig rammer barn. Tilstanden skyldes en infeksjon med  bakterien Stafylokokkus aureus eller gruppe A beta- hemolytiske streptokokker. Stafylokokker hører til menneskets normalflora på hud og slimhinner og forårsaker vanligvis ikke problemer. Bakteriene
kan føre til infeksjon gjennom en rift i huden.


Hvor vanlig er brennkopper?


Brennkopper
(impetigo) er et vanlig problem. I Nederland og Storbritannia oppsøker hvert år om lag 2% av barn lege for brennkopper. Forekomsten er høyest mellom august og september.


Hvordan ser brennkopper ut?


Brennkopper begynner som små 2-4 mm røde flekker som raskt øker i størrelse. Etter hvert danner det seg verk, små kvise-liknende forandringer og/eller blemmer. Etter hvert utvikler det seg ofte en gul ”honningliknende” skorpe. Infeksjon er vanligst i ansikt, rundt nese/munn og armer og ben. Svie, kløe og sårhet i huden er vanlig.


Finnes flere typer brennkopper?


Ja. Bulløs impetigo er en mer uvanlig variant der man får blemmer i huden. Denne varianten er spesielt vanlig hos små barn. Blemmene skyldes et giftstoff produsert av bakteriene som skaper en spalte i huden. Pasienter med bulløs impetigo kan også utvikle feber, diaré og slapphetsfølelse.


Kan man bli smittet av impetigo?


Brennkopper smitter lett fra person til person. Det er også mulig å bli smittet fra leker, håndklær og gjenstander i hjemmet eller barnehage. Barn smittes som lett ved direkte kontakt med andre barn med brennkopper. Voksne smittes vanligvis gjennom kontakt med barn som har impetigo. Høy temperatur, fuktighet og kutt/skrubbsår øker risiko for smitte.


Hva skjer etter man er smittet?


Inkubasjonstiden (tiden fra smitte til man får symptomer) er vanligvis 4-10 dager. Ubehandlet vil de fleste tilfeller av brennkopper gå over i løpet av 2 ukers tid uten å danne arr.


Bør det tas prøver av utslettet?


Typiske brennkopper behandles som regel uten at man tar noen prøver først. En lege vil vurdere å ta en bakterieprøve for å finne ut hvilken bakterie som er årsaken, og for at laboratoriet skal undersøke hvilken behandling disse bakteriene er følsomme for.


Hvordan behandles brennkopper?


Brennkopper behandles hos de aller fleste med lokalbehandling og desinfiserende hudvask/kremer. For vanlige ukompliserte brennkopper kan man forsøke følgende: 

  1. Vask affiserte områder med en mild såpe og vann morgen og kveld.      Skorper bør fjernes med saltvannsomslag eller omslag med Alsols væske.
  2. Ta deretter på en lokal antiseptisk salve som brulidin, bacimycin      eller altargo. Man smører salven rikelig på alle områder der man har      brennkopper og et par cm rundt området.
  3. Dekk deretter med en bandasje (f. eks Mepilex). Det er viktig å      dekke til området slik at det ikke sprer seg fra et område på kroppen til      et annet.

Kommer man ikke til mål med lokalbehandling, eller infeksjonen dekker større deler av hudoverflaten, vil en lege vurdere å gi antibiotika i tablettform. Antibiotika tabletter bør alltid kombineres med videre lokalbehandling.


Kan man få brennkopper flere ganger?


Det er ikke uvanlig å få brennkopper flere ganger. Hvis man får hyppige tilbakefall bør en lege undersøke om man er bærer av bakterien i nesen eller endetarmsåpningen. Dette gjøres ved å ta hudprøver fra disse områdene.Mer om gule stafylokokker


Brennkopper er en veldig smittsom overfladisk hudinfeksjon som hovedsakelig rammer barn. Tilstanden skyldes gruppe A-streptokokker eller en bakterie som heter Stafylokokkus aureus. Mer sjeldent skyldes tilstanden en annen bakterie som heter Streptococcus pyogenes. Stafylokokkene hører til menneskets normalflora på hud og slimhinner og forårsaker vanligvis ikke hudinfeksjoner, men kan føre til infeksjon f.eks etter en liten rift i huden. Stafylokokker kan vokse i temperaturer fra 15-45 grader. Så hvis du vasker klær på 30 grader kan man ikke garantere at bakterien ikke overlever. Bakterien trives godt i vanlig lufttemperatur og i fuktige områder. Vaske leker og fryse de etterpå er et annet godt alternativ. Mer om inkubasjonstid og smitte


Inkubasjonstid er som nevnt vanligvis er 4-10 dager. Men inkubasjonstiden varierer. Den kan faktisk være så lite som få timer til over 1 måned. Det er viktig å huske at mange har disse bakteriene på huden sin uten å utvikle brennkopper. Man blir ikke immun mot ny infeksjon. Man blir heller ikke immun av behandlingen. Antibiotika motvirker og ”fjerner” bakteriene som forårsaker infeksjonen. De forebygger ikke nye infeksjoner senere. Hvis man først får brennkopper må dette behandles. Derfor å diskutere inkubasjonstid blir mest av teoretisk interesse. Har man brennkopper behandler man det, når man ikke har det kan man ta forhåndsregler. Dette vil kunne redusere sannsynligheten for å få tilstanden igjen - men det er ingen garanti. Barna bør unngå kontakt med andre barn som har brennkopper da det smittes lett. Barna kan vaskes daglig eller mer sjelden hvis de er plaget med tørr hud eller eksem. Skulle de få skrubbsår kan dette behandles med f.eks brulidin for å unngå infeksjoner i såret. Når barna har hatt brennkopper bør de bruke eget håndkle, klær og alle i familien vaske hendene ofte. Når episoden har gått over bør man leve som normalt og ta vanlige hygieniske forhåndsregler. Barnehagen bør ta forhåndsregler og barn med utbredte brennkopper helst være hjemme en periode. Det er viktig å behandle eventuell underliggende hudsykdom optimalt for å forhindre ny infeksjon. Kan man være bærer av gule stafylokokker


Noen kan ha S.aureus bakterier i nesen eller rundt endetarmen som kilde til brennkopper. Dette kan være en smittekilde for nye episoder. Vi sier at de er ”bærere” av bakterien. Det er lurt å få tatt en bakterie prøve av disse områdene hos legen. 20-30%; av befolkningen er permanente bærere av S.aureus. Mange slike bærere har ingen symptomer, men kan smitte andre. Ved stadig tilbakevendende infeksjoner kan noen i familien være bærer av bakterien og dette bør undersøkes nærmere. Glem ikke å kontrollere kjæledyr, da de kan være reservoar for bakterier. Skulle det vise seg å være bakterier i nese eller endetarm behandles dette greit med antibiotika salve.12-05-2016