Behandling av brennkopper

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Brennkopper (Impetigo)

Brennkopper (Impetigo) er en vanlig overfladisk hudinfeksjon som hovedsakelig rammer barn.  Tilstanden skyldes infeksjon med  bakterien  Stafylokokkus aureus eller gruppe A Beta- hemolytiske streptokokker. 

Brennkopper

Brennkopper er et vanlig problem. I Nederland og Storbritannia oppsøker hvert år om lag 2% av barn lege for brennkopper. Forekomsten er høyest mellom august og september.


Symptomer

Brennkopper begynner som små 2-4 mm røde flekker som raskt øker i størrelse. Etter hvert danner det seg verk, små kviseliknende forandringer og/eller blemmer. Etter hvert utvikler det seg ofte en gul ”honningliknende” skorpe. Infeksjon er vanligst i ansikt, rundt nese/munn, armer og ben. Svie, kløe og sårhet i huden er vanlig.


Typer

Bulløs Impetigo er en mer uvanlig variant der man får blemmer i huden. Denne varianten er spesielt vanlig hos små barn. Blemmene skyldes et giftstoff produsert av bakterier som skaper en spalte i huden. Pasienter med Bulløs Impetigo kan også få feber, diaré og slapphetsfølelse.


Smitte

Brennkopper smitter lett fra person til person. Det er også mulig å bli smittet fra leker, håndklær og gjenstander i hjemmet eller i barnehagen. Barn smittes lett ved direkte kontakt med andre barn som har brennkopper. Voksne smittes vanligvis av barn som har Impetigo. Høy temperatur, fuktighet og kutt/skrubbsår øker risikoen for smitte.

Inkubasjonstiden (tiden fra smitte til man får symptomer) er vanligvis 4-10 dager. Ubehandlet vil de fleste tilfeller av brennkopper gå over i løpet av 2 ukers tid uten å danne arr.


Diagnostikk

Typiske brennkopper behandles som regel uten at man tar noen prøver. En lege vil vurdere å ta en bakterieprøve for å finne ut hvilken bakterie som er årsaken. Prøvesvarene gir informasjon om hvilken behandling disse bakteriene er følsomme for.


Behandling

Våre hudleger behandler raskt og effektivt tilfeller av brennkopper. Det er viktig å starte behandlingen tidlig så sykdommen ikke sprer seg. 

  • Vask affiserte områder med en mild såpe og vann morgen og kveld. Skorper bør fjernes med et saltvannsomslag eller omslag med Alsols væske.

 

  • Ta deretter på en lokal antiseptisk salve som Brulidin, Bacimycin eller Altargo. Smør salven rikelig på alle områder der man har brennkopper og et par cm rundt området.


  • Dekk deretter med en bandasje (f. eks Mepilex). Det er viktig å dekke til området slik at brennkoppene ikke sprer seg.


Kommer man ikke til mål med lokalbehandling, eller infeksjonen dekker større deler av hudoverflaten, vil en lege vurdere å gi antibiotika i tablettform. Antibiotikatabletter bør alltid kombineres med videre lokalbehandling.


Forebygging

Det er ikke uvanlig å få brennkopper flere ganger. Dersom man får hyppige tilbakefall bør en lege undersøke om man er bærer av bakterien i nesen eller i endetarmsåpningen. Dette gjøres ved å ta hudprøver fra disse områdene.


Gule stafylokokker

Brennkopper er en veldig smittsom overfladisk hudinfeksjon som hovedsakelig rammer barn. Tilstanden skyldes gruppe A-streptokokker eller en bakterie som heter Stafylokokkus aureus. Mer sjelden skyldes tilstanden en annen bakterie som heter Streptococcus pyogenes. Stafylokokkene hører til menneskets normalflora på hud og slimhinner og forårsaker vanligvis ikke hudinfeksjoner, men kan føre til infeksjon f.eks etter en liten rift i huden. Stafylokokker kan vokse i temperaturer fra 15-45 grader. Så dersom klær vaskes på 30 grader kan man ikke garantere at bakterien dør. Bakterien trives godt i vanlig lufttemperatur og i fuktige områder. Vask og frysing av leker er tilrådelig. 


Inkubasjonstid

Inkubasjonstiden er vanligvis på 4-10 dager. Imidlertid varierer inkubasjonstiden. Den kan faktisk være så kort som få timer til over 1 måned. Det er viktig å huske at mange har disse bakteriene på huden sin uten å utvikle brennkopper. Man blir ikke immun mot ny infeksjon. Man blir heller ikke immun av behandlingen. Antibiotika motvirker og ”fjerner” bakteriene som forårsaker infeksjonen. De forebygger ikke nye infeksjoner. Dersom man først får brennkopper må disse behandles.  Barn bør unngå kontakt med barn som har brennkopper da sykdommen lett smittes. Barn kan vaskes daglig eller mer sjelden hvis de er plaget med tørr hud eller eksem. Skulle de få skrubbsår kan dette behandles med f.eks Brulidin for å unngå infeksjoner i såret. Når barn har hatt brennkopper bør de bruke eget håndkle og bare egne klær. Alle i familien bør vaske hendene ofte. Når brennkoppene er borte bør man leve som normalt og ta vanlige hygieniske forhåndsregler. Barnehagen bør ta forhåndsregler og barn med utbredte brennkopper bør helst være hjemme.  


Bærerskap - gjentagende episoder

Noen kan ha Stafylokokkus aureus bakterier i nesen eller rundt endetarmen. Dette kan være en smittekilde for nye utbrudd. Vi sier at de er ”bærere” av bakterien. Det er lurt å få tatt en bakterieprøve av disse områdene. 20-30% av befolkningen er permanente bærere av Stafylokokkus aureus. Mange slike bærere har ingen symptomer, men kan smitte andre. Ved stadig tilbakevendende infeksjoner kan enkelte i familien være bærer av bakterien. Dette bør undersøkes nærmere. Glem ikke å kontrollere kjæledyr, da de kan være reservoar for bakterier. Skulle det vise seg å være bakterier i nesen eller endetarmen behandles dette greit med antibiotikasalve. 

 

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo