Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Bulløs amyloidoseBulløs amyloidose er en sjelden sykdom som gir blemmer i huden og skyldes avleiring av proteinet amyloid i huden. Det kan noen ganger være assosiert med systemisk amyloidose som rammer flere organer. 16-02-2016