Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

CiprofloksacinCiprofloksacin

Ciprofloksacin er et antibiotikum som inneholder virkestoffet ciprofloksacin. Medikamentet brukes mot en lang rekke infeksjoner. Fra et hudperspektiv brukes ciproxin i behandling av kroniske sår, pseudomonas infeksjoner og mot gonore.


Hvordan brukes Ciprofloksacin

Brukes som anbefalt av lege. 
23-02-2016