CITO | Hudlege Oslo

Hudordbok

Del pá:

Oslo Hudlegesenter

CITO


CITO er benevnelsen leger bruker når det er påkrevd et hurtig svar fra en patolog på biopsier.
09-02-2016