CITO | Hudlege Oslo

Hudordbok

Del på:

CITO


CITO er benevnelsen leger bruker når det er påkrevd et hurtig svar fra en patolog på biopsier.
17-02-2017