Akutt Elveblest | Akutt Urtikaria | Elveblest

Akutt Elveblest

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Akutt Elveblest

Akutt Elveblest kjennetegnes av kløende vabler i huden. De fleste tilfeller av akutt elveblest varer i 24-48 timer, og går over av seg selv.

Akutt elveblest

Tilstanden kjennetegnes av kløende vabler i huden. Utslettet utvikler seg raskt, og ses som rosa og røde hevelser i huden. Hvis hevelsen er uttalt kan huden på vablene bli hvite, mens omliggende hud er rød. Det er samme type utslett man får om man brenner seg på brennesle eller får et myggstikk. Individuelle vabler varierer i størrelse fra kun 1-2 cm, til å dekke større områder av huden. Vablene kan flytte på seg fra sted til sted, og står sjelden over 24 timer på samme område.


Symptomer

De fleste har kun kløende utslett i huden. En liten andel utvikler hva vi kaller Anigioødem, som gir en dypere hevelse i huden. Om Angioødem oppstår på tunge eller hals kan det forårsake pustevansker.  


Årsaker

Det er flere ulike årsaker som kan utløse Elveblest. Det er viktig å merke seg at man klarer kun å identifisere en årsak i mindre enn 50% av tilfellene. Resterende utbrudd kalles idiopatiske (ukjent årsak). Den vanligste årsaken er en virusinfeksjon. Matallergier (nøtter, egg, sitrusfrukter) og reaksjon på medisiner (antibiotika) er to andre hovedgrupper.


Behandling

Akutt Elveblest er vanligvis ikke farlig. De aller fleste plages kun, i en kort periode, av kløende utslett. En liten andel vil ha vedvarende Elveblest. Dersom plagene varer i mer enn 6 uker, kalles tilstanden kronisk Elveblest.


Utslettet går som regel bort av seg selv uten behandling. Leger vil behandle Elveblest med antihistaminer som er medisiner som hemmer reaksjonen og symptomene. Ved store utbrudd av Elveblest gis også kortisontabletter. Ved Angioødem, som gir pustevansker, bør man snarest oppsøke lege. 


Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.

  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.

  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders.

  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds). Pub: Mosby     

Akutt Elveblest