Condyline mot kjønnsvorter

Oslo Hudlegesenter

Condyline

Condyline

Condyline er et virushemmende middel mot kjønnsvorter. Behandlingen vurderes av våre hudleger ved konsultasjon og skrives ut på resept. 


Hvordan brukes Condyline

Pensles på vortene 2 ganger daglig i 3 påfølgende dager. NB!Det pensles bare så mye på at vortene akkurat dekkes. Unngå pensling utenfor vortene. Oppløsningen skal etter påføring tørke på vorten i ca. 1-2 minutter. Behandlingen kan gjentas etter 4 dagers opphold, i opptil 5 uker. Den maksimale enkeltdosen bør ikke overskride 0,5 ml ved hjemmebehandling, og hvis den overstiger 1 ml, bør penslingen foretas hos lege. Etter påføring bør linimentet tørke godt for å unngå intertrigo. Dersom preparatet ved uhell kommer i øynene, skal øynene omgående skylles grundig med vann.


Condyline