Condyline mot kjønnsvorter

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Condyline

Condyline

Condyline er et virushemmende middel mot kjønnsvorter. Behandlingen vurderes av våre hudleger ved konsultasjon og skrives ut på resept. 


Hvordan brukes Condyline

Pensles på vortene 2 ganger daglig i 3 påfølgende dager. NB!Det pensles bare så mye på at vortene akkurat dekkes. Unngå pensling utenfor vortene. Oppløsningen skal etter påføring tørke på vorten i ca. 1-2 minutter. Behandlingen kan gjentas etter 4 dagers opphold, i opptil 5 uker. Den maksimale enkeltdosen bør ikke overskride 0,5 ml ved hjemmebehandling, og hvis den overstiger 1 ml, bør penslingen foretas hos lege. Etter påføring bør linimentet tørke godt for å unngå intertrigo. Dersom preparatet ved uhell kommer i øynene, skal øynene omgående skylles grundig med vann.


Condyline