Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

CROSS TCA mot arr etter kviser og akne


Nedsunkne (atrofiske) arr og ice-pick arr er vanlig etter akne. CROSS (chemical reconstruction of skin scars) med trikloreddiksyre (TCA) er en mye brukt teknikk til å forbedre arrene. En studie fra 2015 så på bruk av 70% TCA CROSS i behandling av nedsunkne arr. Totalt 53 pasienter ble inkludert i studien og behandlet med 70% TCA fokalt annenhver uke. Effekt ble vurdert 3 måneder etter avsluttet behandling. Et veldig bra resultat (over 50% reduksjon) ble observert i 66% av pasientene. Totalt 81.1% av pasientene var fornøyd med behandlingen. Studien indikerer at TCA 70% er et trygt alternativ for atrofiske akne arr. Forsiktighet må utøves ved mørk hudtype.

Agarwal N, Gupta LK, Khare AK et al. Therapeutic response of 70% trichloracetic acid CROSS in atrophic acne scars. Dermatol Surg. 2015 May;41(5):597-604.