Cutis laxa

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Cutis laxa

Cutis laxa er en veldig sjelden hudsykdom der man får overflødig hud.

Årsak

Sykdommen er skyldes mutasjon i genet som lager proteinet elastin i huden.

Symptomer

Symptomene varierer stort. Sykdommen kan være arvelig eller oppstå sporadisk uten familiær forklaring. Enkelte har kun løs og elastisk hud som er et kosmetisk problem. Andre har utbredt affeksjon av bindevev som påvirker lunger og hjerte. Diagnosen stilles ved symptomer og en hudprøve som viser redusert mengde elastin i huden.

Behandling

Overflødig hud kan vurderes fjernet kirurgisk. Pasienter bør utredes for affeksjon av indre organer. 

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo