Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Degos sykdom


Degos sykdom er en sjelden hudlidelse. Noen kaller tilstanden også ”malignant atrophic papulosis”. Tilstanden rammer i hovedak voksne med lys hudtype, og påvirker både hud og noen ganger blodårer.

Hva er årsaken til Degos sykdom
En underliggende årsak til Degos sykdom er at blodårene går tett. En vet ikke årsaken fullt ut. Det mistenkes at infeksjon, immunologiske mekanismer og feil i blodets koagulasjonssystem kan være medvirkende.


Hva er symptomene
Degos sykdom gir karakteristiske forandringer i huden. Det ses som små hvite og røde 0.2-0.6 cm store flekker i huden som gradvis blir større. Det mest typiske er at de får et krater i midten, og har en hvit porselensaktig utseende. De er ofte harde å klemme på. Viktigere enn hudforandringene er risikoen for blødning fra mage-tarmsystemet og affeksjon av nyrer, lever eller hjerte.


Hva er prognosen
Sykdommen varierer fra person til person. Noen har kun affeksjon av huden, og det er da en ganske harmløs tilstand. Andre har affeksjon av indre organer, med risiko for dødlig utfall.


Behandling
Ingen behandling har vist seg å være universalt effektivt. Blodfortynnende brukes ofte. Ulike biologiske legemidler undersøkes for tilstanden. 
23-02-2016