FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Krembehandling av solskadet hud


En liten studie fra 2009 så på effekten ved bruk av aldara krem (imiquimod) brukt en dag i uken i 24 uker mot aktiniske keratoser. 20 pasienter ble inkludert i studien, og 15 fullførte behandlingen. Effekt ble vurdert etter behandling (uke 28). 7/15 pasienter hadde en market forbedring på aldara behandlet side, med minimale bivirkninger. Dette er en liten studie, men allikevel interessant.

Zeichner JA, Stern DW, Uliasz A et al. Placebo-controlled, double-blind, randomized pilot study of imiquimod 5% cream applied once per week for 6 months for the treatment of actinic keratoses. J Am Acad Dermatol. 2009 Jan;60(1):59-62. Epub 2008 Oct 19.