FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling av brennkopper


En studie fra 2008 så på effekten av retapamulin (altargo) krem sammenliknet med placebo i behandling av brennkopper (impetigo). Brennkopper skyldes vanligvis gule stafylokokker, og retapamulin er en ny klassi antibiotika som brukes i behandlingen av slike hudinfeksjoner. Totalt deltok 213 pasienter i en randomisert multisenter studie. Pasientene ble enten behandlet med retapamulin krem 1% to ganger daglig i 5 dager eller placebo. Effekten ble evaluert etter 7 dagers behandling. Gruppen som brukte retapamulin (altargo) krem hadde et bedre resultat enn placebo (85.6% vs. 52.1%). Bivirkninger i form av lokal kløe ble rapportert hos 6% av pasienter som brukte retapamulin og 1% i placebo gruppen. I konklusjon viser studien at altargo er en trygg og effektiv behandling av brennkopper.

Koning S, van der Wouden JC, Chosidow O et al. Efficacy and safety of retapamulin ointment as treatment of impetigo: randomized double-blind multicentre placebo-controlled trial. Br J Dermatol. 2008 May;158(5):1077-82. Epub 2008 Mar 13.