FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Infeksjoner og håndhygiene


En studie publisert i det anerkjente tidsskrifte Lancet fra 2005 så på effekten av håndvask og forekomsten av infeksjoner hos barn. Studien ble foretatt i Pakistan. En kampanje ble igangsatt i 25 distrikter av Karachi der man motiverte for god håndhygiene. Studien viste at barn under 6 år som regelmessig brukte såpe og håndvask hadde en 50% lavere forekomst av lungebetennelse sammenliknet med en kontrollgruppe. Barn under 15 år som regelmesig brukte såpe og håndvask hadde en 53% lavere forekomst av diare sykdom og 35% reduksjon i forekomst av brennkopper. I konklusjon viser studien betydning av god håndhygiene i forebygging av infeksjonssykdommer.

Luby SP, Aqboatwalla M, Feikin DR et al. Effect of handwashing on child health: a randomised controlled trial. Lancet. 2005 Jul 16-22;366(9481):225-33.