FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Ny behandling av håndeksem


En studie fra 2011 så på effekt og trygghet ved bruk av alitretinoin (toctino) 10 mg eller 30 mg en gang daglig mot alvorlig kronisk håndeksem. Totalt 32 personer mellom 18-75 år som ikke hadde responderte på potente topikale steroider deltok i studien. De ble behandlet med enten alitretinoin 10 mg eller 30 mg daglig i 12-24 uker. Studien viser at systemisk eksponering for alitretinoin er proposjonal med dosering. 62.8% av pasientene hadde tilnærmet komplett respons i gruppen som fikk 30 mg daglig, mot 12.5% i gruppen som fikk 10 mg daglig. Alitretinoin var godt tolerert. I konklusjon viser studien at alitretinoin er en effektiv og godt tolerert behandling med moderat til alvorlig kronisk håndeksem. Det var ingen uønsket akkumulering av alitretinoin systemisk over tid.

Schmitt-Hoffmann AH, Roos B, Sauer J et al. Pharmacokinetics, efficacy and safety of alitretinoin in moderate or severe chronic hand eczema. Clin Exp Dermatol. 2011 Apr;36 Suppl 2:29-34.