FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Hidrosadenitt og humira


En studie fra 2011 så på effekten av adalimumab (humira) mot hidrosadenitt. 21 personer deltok i studien. En gruppe på 15 pasienter ble behandlet med en oppstartsdose av humira med 80 mg (s.c.) fulgt av 40 mg annenhver uke i 12 uker. En gruppe på 6 pasienter fikk behandling med placebo. Undersøkerne fant en signifikant reduksjon i alvorlighetsgrad etter 6 ukers behandling (målt ved Sartorius score), og en nesten signifikant reduksjon etter 12 ukers behandling med humira.


Miller I, Lynggaard CD, Lophaven S et al. A double-blind placebo-controlled randomized trial of adalimumab in the treatment of hidradenitis suppurativa. Br J Dermatol.  2011 Aug;165(2):391-8. doi: 10.1111/j.1365-2133.2011.10339.x. Epub 2011 Jun 30.