FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Vedlikeholdsbehandling med protopic mot atopisk eksem


En publikasjon fra 2010 så på effekten av Protopic (tacrolimus) for moderat til alvorlig atopisk eksem ved bruk 2 dager i uken. Studien viser at applikasjon 2 dager i uken fører til en signifikant reduksjon av oppbluss av eksemet. I konklusjon er bruk av protopic to dager i uken et alternativ for voksne og barn med moderat til alvorlig atopisk eksem.

Reitamo S, Allsopp R. Treatment with twice-weekly tacrolimus ointment in patients with moderate to severe atopic dermatitis: results from two randomized, multicentre, comparative studies. J Dermatolog Treat. 2010 Jan;21(1):34-44.