FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Botox mot axillær hyperhidrose


En studie fra 2007 så på effekten av botox mot axillær hyperhidrose (svetting i armhulene). Totalt 322 personer deltok i studien. De ble behandlet enten med 50 eller 75 enheter botox i hver axille, eller placebo. Botox mot svette førte til en signifikant reduksjon i svetteplager målt  uker etter behandling. Gjennomsnittlig varighet av botox behandling var ca. 200 dager. Det var få bivirkninger. I konklusjon er botox en trygg behandling mot primær axillær hyperhidrose, med lav risiko for bivirkninger.

Lowe NJ, Glaser DA, Eadie N et al. Botulinum toxin type A in the treatment of primary axillary hyperhidrosis: a 52-week multicenter double-blind, randomized, placebo-controlled study of efficacy and safety. J Am Acad Dermatol. 2007 Apr;56(4):604-11. Epub 2007 Feb 15.