Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling av kjønnsvorter


En studie fra 2011 sammenliknet effekten av imiquimod (Aldara krem) og podofyllotoksin (condyline) i behandling av kjønnsvorter. Totalt deltok 45 personer i studien (7 kvinner og 35 menn). Studien viser at aldara og condyline h ar tilsvarende effekt i behandling av kjønnsvorter. Bivirkningene var også sammenliknbare i begge grupper. I konklusjon kan både aldara og condyline vurderes som behandling av kjønnsvorter.

Komericki P, Akkilic-Materna M, Strimitzer T et al. Efficacy and safety of imiquimod versus podophyllotoxin in the treatment of anogenital warts. Sex Transm Dis. 2011 Mar;38(3):216-8.