FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Fotodynamisk behandling mot solskader


En randomisert studie fra 2008 så på effekten av fotodynamisk behandling mot solpåvirket hud og hudaldring. Fotodynamisk behandling brukes i dag i behandling av forstadier til hudkreft (aktiniske keratoser) og basaliomer (basalcellekreft). Dette var en liten studie med 10 deltakere med moderate tegn på solskader i huden. Alle deltakere ble gitt tre behandlinger med PDT. Metvix ble applisert 1.5 på halve ansiktet, og 3 timer på andre halvdel før belysning med rødt lys. Utforskerne dokumenterte en moderat forbedring i fine linjer, hudens tekstur og stramhet. Effekten var best på siden som hadde applisert metvix i 3 timer. Det var ingen hyperpigmentering eller utvikling av telangiektasier. Rødhet, hevelse og skjelling i huden var vanlige bivirkninger. I konklusjon er dette en liten studie som viser at fotodynamisk behandling kan ha en nytteverdi i behandling av aldersforandringer i huden.

Ruiz-Rodriguez R, Lopez L, Candelas D et al. Photorejuvenation using topical 5-methyl aminolevulinate and red light. J Drugs Dermatol. 2008 Jul;7(7):633-7.