Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling av leverflekker


Leverflekker (solar lentigo) er en vanlig hudforandring som ses som en mørk flekk i huden. En studie fra 2007 sammenliknet effekten av frysebehandling (kryoterapi) med bruk av TCA (trikloreddiksyre) 33% i behandling av leverflekker på baksiden av hendene. Totalt 25 kvinner deltok i studien. Flere pasienter som ble behandlet med kryoterapi oppnådde et godt resultat med avbleking enn pasienter som fikk TCA. Frysebehandling var mer smertefullt, og tilhelingstiden var lenger. Forkekomst av postinflammatorisk hyperpigmentering var lik i begge grupper. I konklusjon virker det som kryoterapi gir et noe bedre resultat enn TCA 33%.

Raziee M, Balighi K, Shabanzadeh-Dehkordi H et al. Efficacy and safety of cryotherapy vs. trichloroacetic acid in the treatment of solar lentigo. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008 Mar;22(3):316-9. Epub 2007 Oct 18.