FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Kjønnsvorter, frysebehandling og condyline


En studie fra 2009 sammenliknet effekten av frysebehandling (kryoterapi) alene med frysebehandling og podofyllotoksin (condyline) i kombinasjon mot kjønnsvorter. Studien viser at kombinasjonen av condyling og kryoterapi var godt tolerert. Det var dog statistisk ikke noe bedre effekt ved slik kombinasjonsbehandling sammenliknet med kryoterapi alene. 


Gilson RJ, Ross J, Maw R et al. A multicentre, randomised, double-blind, placebo controlled study of cryotherapy versus cryotherapy and podophyllotoxin cream as treatment for external anogenital warts. Sex Transm Infect. 2009 Dec;85(7):514-9. Epub 2009 Aug 20.