FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Karlaser mot portvinsflekker


En studie fra 2006 så på effekten av 595-nm Vbeam karlaser mot portvinsflekker med ulike behandlingsintervall. Totalt 15 personer med portvinsflekker deltok i studien. Halve portvinsflekken ble behandlet med karlaser med 2 ukers intervall, mens andre halvdel ble behandlet med 6 ukers intervall. Totalt ble det gitt 2 behandlinger på hver halvdel. Resultatet ble vurdert 12 uker etter siste behandling. Siden som ble behandlet med 2 ukers intervall viste større grad av avbleking, og var godt tolerert.

Thomson N, Lim SP, Abdullah A et al. The treatment of port-wine stains with the pulsed-dye laser at 2-week and 6-week intervals: a comparative study. Br J Dermatol. 2006 Apr;154(4):676-9.